Báo giá quản trị website

Nội dung Basic

Gói ưa thích

Standard
Professionnal
Sao lưu website 1 lần / tháng 2 lần / tháng 3 lần / tháng
Kiểm tra hoạt động của website Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày
Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm) do doanh nghiệp cung cấp. 1 – 30 bài / tháng 1 – 50 bài / tháng 1 – 100 bài / tháng
Cập nhật hình ảnh, tối ưu hình ảnh sao cho không ảnh hưởng đến tốc độ truy cập website 1 – 15 hình ảnh / tháng 1 – 30 hình ảnh / tháng 1- 50 hình ảnh / tháng
Gắn thương hiệu vào hình ảnh sản phẩm
Khắc phục sự cố khi có lỗi xảy ra
Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếm Google, Yahoo, Bing
Báo cáo số lượng truy cập wesite hàng tháng
Đăng ký Google Analytics
Tạo sitemap.xml, robot.txt
Chuẩn hóa HTML theo chuẩn SEO
Tối ưu hóa thẻ IMG
Hợp đồng tối thiểu 12 tháng 9 tháng 6 tháng
Phí hàng tháng 499.000 VNĐ 749.000 VNĐ 999.000 VNĐ